Emotion befäster sin position som marknadens innovativa leverantör av e-handel och PIM-system. Med Emotions finansieringslösning kan man leasa sin e-handel på 12-48 månader utan krav på initial investering. Med den nya e-handelsplattformen som säkerhet hjälper vi till att finansiera hela eller delar av kostnaden med hjälp av våra finansieringspartners där man äger och bestämmer över sitt nya system.

Fördelar

Direktavskrivning
Månadskostnaden tas upp som en kostnad direkt i bokföringen. Inga behov av periodiseringar eller avskrivningar.

Använd kapitalet där det gör mest nytta
Det normala sättet att bygga ny e-handel är att betala hela systemet direkt vilket tar kaptial från andra delar av verksamheten. Med en mjukvaruleasing kan man låta kaptialet vara kvar där det gör bäst nytta som tex marknadsföring eller lager.

Lägre kostnader för drift
Emotion använder open source-lösningar som Magento 2 och Akeneo PIM. Detta innebär att det inte behöver finnas några löpande licenskostnader för systemet.

Slipp procentuella avgifter hos out-of-the-box-lösningar
Många standardiserade lösningar som man hyr har både en månadskostnad och en kostnad baserad på omsättningen. I en första anblick kan detta se enkelt och billigt ut men kan bli väldigt dyrt i längden. Genom att äga sin egen lösning behåller man mer av intäkterna. Exempel: en omsättning på 500 000 i månaden med en avgift om 2% ger en extra kostnad på 10 000:-/ månad (Basic Shopify med annan betalningslösning än Shopify Payments ).

Bestäm flödet
Med Magento 2 bestämmer man helt hur arbetsflöden skall fungera inom företaget och kan utveckla funktioner som hjälper företaget till nästa nivå. En lösning att växa med helt enkelt. Med en out-of-the-box-lösning måste man anpassa sig mer eller mindre efter hur systemet är byggt. När dagen kommer och man måste byta system för att man växt ut ur kostymen så kommer det kosta både pengar och tid.

Fotnot. Med out-of-the-box-lösningar avses system som är förinstallerade med samma funktioner för alla användande företag med begränsade möjligheter för anpassningar. Till exempel: Shopify och inRiver.