ETIM och BMECAT med Akeneo PIM-system

Med Emotions systemlösning kopplar ni samman ETIM och BMECAT med Akeneo PIM. Med en standardiserad och semiautomatiskt eller automatiskt inläsning till Akeneo PIM förenklar ni er hantering av produktinformation. Ni kan enkelt berika produktinformationen och definiera den för olika segment och kanaler. ETIM PIM stödjer även export av ETIM BMECAT, SEGEL Pris och SEGEL produkt.
Vår lösning
etimScheme

Fördelar med att integrera ETIM och BMECAT i Akeneo PIM

etim elementEn källa för all produktinformation

Genom att samla all produktdata för ni en fullständig överblick över alla produkter i ert sortiment och kan arbeta effektivt med att berika produktinformationen.

Läs mer
etim elementStandardiserad produktinformation

Med en standardiserad produktinformation går det att hitta, sortera och jämföra produkter på ett effektivt och enkelt sätt

Läs mer
etim elementSelekterad produktinformation

Sortera och använd de produktegenskaper som är relevanta för respektive kanal oavsett om det är för kunder eller anställda.

Läs mer
etim elementSömlös import av data

Koppla samman alla leverantörer i ett system oavsett hur produktinformationen levereras och hur den är strukturerad. Vi hjälper er att mappa produktinformationen så att den ser ut på samma sätt oavsett vem som levererar den.

Läs mer
etim elementBättre integration

Genom att samla, standardisera och berika all produktinformation i Akeneo PIM skapar man ett flöde av information som är återanvändningsbar vid integrationer med system och kanaler.

Läs mer
Skall vi tänka högt tillsammans? Hör av dig!
Jimmy Ingvarsson (Country Manager)
phone +46 (0)79-313 92 65
manager

Frågor och svar

ETIM BMECAT-import till Akeneo PIM

En importfunktion för BMECAT är ingen standardlösning utan är utvecklad exklusivt av Emotion. Med vår egenutvecklade integrationsplattform kan vi läsa in både BMECAT3 och BMECAT4 såväl som ETIM och genom vår integrationsmotor parsar vi dem på ett korrekt sätt in i Akeneo. I Akeneo kan ni därefter börja med att berika produktinformationen och bestämma vilken information skall gå till respektive kanal.

Export av Segel Pris och Segel Produkt

Vår ETIM modul har även funktioner för att automatisera hanteringen av SEGEL-filer. Genom att lagra all produktinformation i PIM-systemet kan man, via en integration till ert affärssystem, skapa en SEGEL prisfil. Segel Produkt går även att skapa utan en koppling till ett affärssystem. Allt via en knapptryckning.

Magentostöd

Vår lösning har redan stöd för att användas med Magento. Förutom att Magento anses vara en av de starkaste och mest integrerbara e-handelslösningarna så anses Magento dessutom att en av de lösningar som är mest tids- och kostnadseffektiv. Vi kan hjälpa er att skapa en plan och tillsammans kan vi förnya eller expandera er närvaro online både B2C, B2B och B2D. Oavsett om det är en ny onlinebutik, marknadsplats eller expansion utomlands så är Emotion rätt partner för er.

Varför ETIM?

Med ETIM blir det lättare att söka och hitta rätt produkt. Antalet produkter och leverantörer ökar och produkterna blir allt mer komplexa. Detta gör att man måste jobba mer effektivt, utifrån de hårdare kraven, för att vara med i konkurrensen. En standard för produktinformation frigör tid som kan användas till utveckling, marknadsföring och andra former av unika mervärden kring produkten.
Detaljerna och standardiseringen i ETIM gör att man kan utforma egna precisa sökfunktioner som passar sitt kundsegment och att kunderna kan hitta och handla i sortimentet på ett lätt sätt. Detta ger ett stort mervärde och ökar konkurrensförmågan.

Vilka branscher riktar sig ETIM till?

Etim är främst en enhetlig klassificering för tekniska produkter för att definiera de viktigaste tekniska funktionerna för att identifiera produkten och hitta produkter med rätt tekniska värden.

ETIM Sverige ansvarar för den svenska översättningen och utvecklar modellen efter svenska marknadens behov. Parterna är organisationer som representerar och har som ändamål att främja sina medlemmar vilka utgörs av grossister, handlare och leverantörer inom el, VVS och byggmaterial.

Varför BMECAT?

BMEcat är ett standardformat för elektronisk överföring av produktkataloger. Produktdata kan integreras automatiskt i olika program som till exempel PIM-system, så att ett enkelt utbyte av produktinformation mellan affärspartners kan garanteras. Kommunikationen mellan leverantör och beställare, integration av onlinebutiker och annat försäljningsstöd underlättas.

BMEcat används i stor utsträckning och har sedan 2001 börjats användas av allt från stora koncerner till mindre företag. Acceptansen är stor och det kan bli en framtida förutsättning för att kunna kommunicera mellan olika system.

BMECAT är fritt expanderbar och kan, förutom ren produktdata, även innehålla logistisk data, PDF:er och bilder som är anpassade för olika tillämpningsområden som tex online eller tryckt media.